Signalement Wachtgeldregeling

De Raad voor het openbaar bestuur heeft een signalement opgesteld over de betekenis van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers. Dit komt voort uit de zorg,  die eerder dit jaar in een aantal vergaderingen van de Raad aan de orde is geweest. In de publieke ruimte wordt steeds met een zeer kritische ondertoon over ‘wachtgeld’ gesproken. In essentie beoogt een wachtgeldregeling echter een garantie af te geven, die voor de parlementaire democratie en daarmee voor het openbaar bestuur voor groot belang is. De Raad vraagt met dit signalement aandacht voor deze invalshoek en beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en politieke debat over de wachtgeldregeling.

In de Volkskrant publiceerde Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur, en Marjolijn Blom, staflid van de Rob, een opiniestuk over de wachtgeldregeling.