Briefadvies Onderhoud gemeentefonds: de economische functie

In uw brief van 8 juni 1998 vraagt u het advies van de raad inzake de bekostiging van de economische functie van gemeenten. Het verzoek is voor eind juli dit jaar advies uit te brengen opdat dit bij het Periodiek onderhoudsrapport betrokken kan worden. Met het voorliggende advies voldoet de raad aan uw verzoek.

Het onderwerp economische functie is gedurende de parlementaire behandeling van de Financiƫle-verhoudingswet uitvoerig aan de orde geweest, waarbij onder meer aandacht is gevraagd voor de positie van Zuid-Limburg en Haarlemmermeer.
Dit heeft tot nadere onderzoeken geleid. Al met al komt u in de adviesaanvraag tot een aantal vragen met betrekking tot de economische functie. Aangezien het onderwerp economische functie niet zeer helder is omlijnd, gaat de raad in paragraaf 2 eerst in algemene zin nader in op de economische functie, alvorens in paragraaf 3 zijn mening te geven bij de beantwoording van uw vragen.