Adviesrapport Cumulatie herverdeeleffecten

De cumulatie van herverdeeleffecten is een regelmatig terugkerend thema in de overleggen tussen het kabinet en de Tweede Kamer en het kabinet met de VNG. Het kabinet heeft tijdens het begrotingsoverleg de Tweede Kamer nadere informatie toegezegd. De voorgelegde vraag aan de raad is of er gelet op het uitgangspunt van een kostengeoriƫnteerd verdeelstelsel enerzijds en de feitelijke ontwikkelingen anderzijds aanleiding bestaat de beleidslijn om bij iedere herverdeling een overgangstermijn te bepalen gehandhaafd of gewijzigd moet worden.
Indien de raad voor een wijziging van de huidige gedragslijn kiest, heeft u de raad verzocht aan te geven welke andere gedragslijn dan gewenst is.

Alvorens op uw vragen in te gaan wil de raad duidelijk de beperking van het object van het advies aangeven.