Briefadvies BTW-compensatiefonds

Bij brief van 25 november 1997 hebt u de Raad voor de financiƫle verhoudingen verzocht advies uit te brengen over de mogelijkheden voor het instellen van een BTW-compensatiefonds.
Zoals uit het vervolg van dit advies zal blijken, is het voor de raad niet mogelijk geweest in dit stadium een afgerond oordeel te geven over alle consequenties betreffende een BTW-compensatiefonds. Daarvoor zijn er nog te veel vragen en onzekerheden. Dit geldt met name voor het ontbreken van kwantitatieve gegevens, zodat de budgettaire effecten niet zijn te bepalen. Zonder deze budgettaire effecten kan en wil de raad geen definitief advies opstellen.