Briefadvies Bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO

Hierbij biedt de Raad voor het openbaar bestuur u, zoals aangekondigd per brief van 30 maart 1998 een ongevraagd advies aan over de bestuurlijke betrekkingen tussen kabinet, VNG en IPO. De ontwikkelingen na het overleg tussen kabinet en VNG van 23 februari 1998 zijn voor de raad aanleiding een ongevraagd advies uit te brengen. Vanwege het actuele karakter van de thematiek en de relevantie ervan voor de komende kabinetsformatie heeft dit advies de vorm van een brief.