Adviesrapport Op de handhaving beschouwd

In dit advies worden de implicaties van de verschuiving van een strafrechtelijke naar een bestuursrechtelijke aanpak 'op de handhaving' beschouwd. De raad laat zien welke (organisatorische, bestuurlijke, juridische) onduidelijkheden ontstaan als gevolg van de toenemende verwevenheid tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Met name de gevolgen van die verwevenheid voor de rol en positie van de politie motiveren de raad dit advies uit te brengen.

In de kern betreft het de overlap en fragmentatie van handhavingsbevoegdheden enerzijds en het probleem van de meervoudige aansturing en controle anderzijds. Beide hebben negatieve gevolgen voor de effectiviteit van de handhaving.