Kabinetsreactie op adviesrapport 'Goede ondersteuning, sterke democratie'

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties herkent de analyse van het probleem en onderschrijft het ROB-advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie'. Dat schrijft zij in de kabinetsreactie van 12 februari 2021.

Kort samengevat luidde het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: formuleer normen voor ondersteuning, bepaal wat dat kost, leg de normen vast, zorg dat de middelen (herkenbaar) beschikbaar zijn en stimuleer naleefgedrag.

Kabinetsreactie

In de reactie zegt de minister de analyse van het probleem te herkennen en het advies te onderschrijven. De minister bereidt een meerjarige agenda en actieplan voor ter versterking van het lokaal bestuur.

De aanbevelingen van de Raad om met het decentraal bestuur de ondersteuning door de hulptroepen uit te werken, sluiten hier volgens de minister goed bij aan. In samenspraak met raads- en statenleden, griffiers, burgemeesters, commissarissen van de Koning, wethouders en gedeputeerden en rekenkamers werkt de minister aan:

  • Versterking van de ondersteuning bij kaderstelling en controle.
  • Versterken van kaderstelling als politiek proces.
  • Faciliteren van het leerproces: zelfbewuste raden en staten.

De minister verwacht de Tweede Kamer voor 1 mei 2021 over de uitwerking te kunnen informeren.

Volledige kabinetsreactie

Op rijksoverheid.nl kunt u de volledige Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Goede ondersteuning, sterke democratie' lezen.