Reactie kabinet op advies Voor de publieke zaak

De minister van BZK heeft een kabinetsreactie gegeven op het advies 'Voor de publieke zaak':

Op 20 maart 2018 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het advies ‘Voor de publieke zaak’ gepubliceerd. Uitgangspunt in het rapport is dat de functie van raadslid, statenlid of algemeen bestuurslid (AB-lid) van een waterschap een lekenfunctie is en ook moet blijven. Ik onderschrijf dit principe en deel het advies dat alle decentrale volksvertegenwoordigers in hun werk goede toerusting en ondersteuning verdienen. Iedere politieke ambtsdrager- raadslid, statenlid of AB- lid heeft recht op goede ondersteuning en opleidingsmogelijkheden.

Het afgelopen jaar heb ik in navolging van het advies geïnvesteerd in goede toerusting van al die raadsleden die dagelijks, met toewijding en hart voor de publieke zaak, werk maken van onze democratie. De randvoorwaarden voor het raadswerk zijn daardoor aantoonbaar verbeterd.
Met de VNG ben ik overeengekomen dat de raadsvergoeding voor alle raadsleden in kleine gemeenten wordt verhoogd. Voorts zijn randvoorwaarden gecreëerd voor een pensioenvoorziening voor raadsleden.

De complete reactie is te lezen in het document 'Kabinetsreactie op advies Voor de publieke zaak'.