Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten in 2019. Ook bevat dit jaarverslag een overzicht van de samenstelling van de Raad en de staf, en de afzonderlijke bijdragen van raads- en stafleden.

2019 was in vele opzichten een grillig politiek jaar. Het begon met een aanloop naar de Statenverkiezingen. Bij aanvang was duidelijk dat die via de indirecte verkiezing van de Eerste Kamer ook invloed zou hebben op de landelijke politieke verhoudingen. Met de entree van Forum van Democratie in de Senaat als grootste partij mochten deze verkiezingen gerust memorabel worden genoemd. Twee maanden later bij de verkiezing van het Europees Parlement kon oppositiepartij PvdA zich voor het eerst in jaren weer eens de winnaar van verkiezingen noemen.

Meer hierover leest u in de inleiding: De democratie, het openbaar bestuur en de Raad in 2019.

Thema's

Centraal in de advisering stonden dit jaar de thema’s: rechtsstaat, veranderend samenspel en financiële verhoudingen. Ook stond de Raad dit jaar stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Van web naar pdf

Het jaarverslag 2019 is eerst uitgebracht als webpublicatie. De download is een bewerking van deze webpublicatie. Elk onderdeel is omgezet naar een pdf. Vervolgens zijn deze onderdelen samengevoegd in het jaarverslag.