#Iemandmoethetdoen

Weblog

'Iemand moet het doen', zei bondscoach Ronald Koeman vorige week tijdens een persconferentie. Aanleiding voor zijn uitspraak was dat voetballer Ahmad Mendes Moreira, tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch, racistisch werd bejegend door Den Bosch-fans. De woorden 'Iemand moet het doen' maakten indruk op mij en houden mij nog steeds bezig. Ook in relatie tot de verbetering van de positie van vrouwen in het openbaar bestuur. Waarom waren zijn woorden zo doeltreffend? En is nu niet het moment aangebroken dat we iets gaan doen?

Verantwoordelijkheid nemen

Allereerst tonen zijn woorden dat je verantwoordelijkheid neemt. Koeman heeft door deze uitspraak inhoud gegeven aan zijn positie als bondscoach. Het woord 'doen' toont aan dat er een handeling moet volgen. Daarnaast is het woord ‘iemand’ interessant, want wie is ‘iemand’? Voor mij is ‘iemand’ de persoon die zich medeverantwoordelijk voelt voor de ontstane situatie en in de positie is om aan de situatie iets te veranderen. Daarin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Als volksvertegenwoordiger, bestuurder, wetenschapper, activist of gewoon als ‘betrokken burger’.

H. (Huri) Sahin, raadslid ROB

Als we de uitspraak #iemandmoethetdoen doortrekken naar het onderwerp ‘Vrouwen in de politiek’ is de urgentie nu zo helder dat we de volgende stap moeten nemen om de positie van vrouwen in het openbaar bestuur ook daadwerkelijk te verbeteren. Stappen die de politieke partijen gaan beïnvloeden. Stappen die de selectiecommissies een duidelijke opdracht gaan geven. Stappen die tot de gewenste verandering – meer vrouwen in het openbaar bestuur – gaan leiden.

In de afgelopen jaren heb ik zoveel vrouwen, al dan niet met een migratie achtergrond, gesproken die wél de stap nemen en wíllen nemen. Het argument 'ze zijn er niet' is onterecht.

We hebben inmiddels voldoende wetenschappelijk materiaal waaruit blijkt dat het aantal vrouwen in het openbaar bestuur niet vanzelf groeit. Nog meer onderzoek doen en nog meer bijeenkomsten organiseren is voor het bewijzen van de ernst van het probleem niet meer nodig. Het is nu tijd dat er iemand opstaat in de Tweede Kamer en de stap neemt om de verandering in gang te zetten.

Vrouwenquotum

In 1918 was het Kamerlid Henri Marchant die het wetsvoorstel indiende dat ervoor gezorgde dat op 9 mei 2019 de Tweede Kamer voor vrouwenkiesrecht heeft ingestemd. Het zou toch geweldig zijn als in 2019, 100 jaar later, ook nu een Kamerlid zijn voorbeeld volgt en een voorstel indient voor een wettelijk vrouwenquotum in het openbaar bestuur.

Het is nu het moment om de volgende stap naar een vrouwenquotum in het openbaar bestuur mogelijk te maken.

Vandaag vindt in de Tweede Kamer de stemming plaats over een motie om een vrouwenquotum in het bedrijfsleven mogelijk te maken. Aanleiding hiervoor is het SER-advies om een bindend vrouwenquotum in te voeren bij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Streefcijfers hebben namelijk niet bijgedragen aan het aantal vrouwen in topposities.

In mijn vorige blog met als titel ‘Code rood voor de politieke participatie van vrouwen’ heb ik de urgentie van het gebrek aan vrouwen in het openbaar bestuur willen onderstrepen. Met mij hebben heel veel mensen mede in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht hiervoor gepleit. De urgentie voor verandering is helder, maar nu is het moment dat ‘iemand het gaat doen’. Net als Koeman.

100 jaar vrouwenkiesrecht in Filmhuis Den Haag

Heeft u interesse in dit onderwerp? Kom op 9 december naar de speciale middag over 100 jaar Vrouwenkiesrecht in Filmhuis Den Haag! Een middag gevuld met film en lezingen.

Noot

Blogs op Raadopenbaarbestuur.nl zijn op persoonlijke titel. Het blog geeft niet per se de mening weer van de Raad.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.