Code rood voor de politieke participatie van vrouwen

Weblog

9 mei 1919 was een historische dag voor de politieke participatie van de vrouw in Nederland. 100 jaar geleden stemde de Tweede Kamer in grote meerderheid voor vrouwenkiesrecht. Drie jaar later, na de grondwetswijziging in 1922, konden vrouwen eindelijk hun stem echt uitbrengen. Om dit mogelijk te maken is er veel gestreden.
Na 100 jaar is het tijd om de balans op te maken; zijn vrouwen in het openbaar bestuur in Nederland wel voldoende vertegenwoordigd? De cijfers zijn zorgelijk. Maar nog opvallender vind ik het ontbrekende urgentiegevoel in de politiek om dit veranderen. Te vaak zijn de geluiden: 'Het komt vanzelf wel goed. Positieve discriminatie is niet van deze tijd. Je moet altijd gaan voor kwaliteit'.

Huri Sahin
Huri Sahin, raadslid ROB

Hoe zorgelijk zijn de cijfers?

Er is maar één vrouwelijke Commissaris van de Koning. Van de Statenleden is 35% vrouw. Bij de gemeenten, de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat, is het niet veel beter. Van de burgemeesters is 25% vrouw. 29% van de wethouders is vrouw. Van de gemeenteraadsleden is 30% vrouw. Bij de waterschappen is het aandeel vrouwen in het algemeen bestuur ongeveer 22%, van de dagelijkse bestuurders van de waterschappen is dat 18%. Van de 21 waterschappen zijn er maar twee vrouwelijke dijkgraven. In de Tweede Kamer is 35% vrouw.

Wettelijk vrouwenquotum

Kortom, er is sprake van een stagnatie in het aantal vrouwen dat daadwerkelijk op alle bestuurslagen politiek actief is. Tijdens het 120-jarig symposium van de Nederlandse Vrouwenraad heb ik gepleit voor het invoeren van een wettelijk vrouwenquotum. Om twee redenen:

  • Als we wachten dat het vanzelf gaat, gaat het nog twee eeuwen duren.
  • We zijn het onze voorvechters zoals Aletta Jacobs, Suze Groeneweg, maar vooral de toekomstige generaties verplicht dat we na 100 jaar de volgende stap zetten om de emancipatie van vrouwen te versterken.

Politiek actieve vrouwen zijn belangrijk

Maar waarom is het zo belangrijk dat vrouwen politiek actief zijn? Hoewel iedereen de argumenten wel kent, is het goed om deze nog toe te lichten.
Diversiteit in de politiek draagt bij aan de kwaliteit van de democratie. Als mensen zich herkennen in diegenen die hen vertegenwoordigen, dan draagt dat bij aan de herkenbaarheid van de besluitvorming: legitimiteit en representativiteit. En dit vergroot het vertrouwen in de politiek. Ook de commissie Remkes heeft de representatie van de vertegenwoordiging als zorgpunt gedefinieerd. Juist nu we voor grote belangrijke vraagstukken staan, zoals de gevolgen van de klimaatverandering, is het belangrijk dat besluiten worden genomen waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen.
Tot slot is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek in het algemeen goed voor de emancipatie van de vrouw. Politiek actieve vrouwen fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en kunnen andere vrouwen inspireren om politiek actief te worden.

De belangrijkste vraag voor mij nu is:

Hoe vergroten we het urgentiegevoel bij de politici en politieke partijen zodat de volgende stap in de emancipatie van de vrouw gezet wordt?

Praat mee!

Zijn we in staat om net als een eeuw geleden samen te demonstreren of moeten we andere stappen zetten? We hebben niet voor niets zo hard gestreden voor het stemrecht van de vrouw. Hoe kunnen we de politieke emancipatie van de vrouw laten doorgroeien? Hoe denkt u daarover? Geef uw mening via de reactiemogelijkheid onderaan dit blog. Ik ga graag met u hierover in gesprek!

Noot

Blogs op Raadopenbaarbestuur.nl zijn op persoonlijke titel. Het blog geeft niet per se de mening weer van de Raad.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Beste Julia, hartelijk dank voor je reactie en leestip. Ik ga je boek met interesse lezen. Wellicht kunnen we een keer afspreken om te kijken wat de volgende stap kan worden?

    Van: Huri Sahin | 19-02-2019, 12:59

  • Lees mijn boek ‘De Zijkant van de Macht, waarom politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten’ (uitgeverij Balans, 2018). Daarin behandel ik precies dit onderwerp met herl veel practische aanknopingspunten.

    Van: Julia wouters | 18-02-2019, 20:06