Vacature: raadslid met innovatieve ideeën voor het openbaar bestuur

De ROB zoekt per 1 juli 2021 een raadslid die als politiek wetenschapper of politicoloog verbonden is aan een universiteit. En die vanuit die ervaring een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan de adviezen over de grote en interessante opgaven waar het openbaar bestuur voor staat.

Gevraagd

  • aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;
  • analytisch sterk, breed georiënteerd, innovatief met verrassende en stevig onderbouwde ideeën;
  • geïnteresseerd in dialoog, goede luisteraar, teamspeler, verbinder en communicatief sterk.

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

De ROB is een bij wet ingesteld strategisch adviescollege dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en op eigen initiatief adviseert over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur. Daarnaast adviseert hij ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft.

De Raad bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van acht raadsleden die door de regering worden benoemd. De raadswerkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag waarvoor de leden van de Raad een vergoeding ontvangen.

Lees meer over de ROB.

Reageren?

U kunt uw belangstelling voor deze functie tot en met 16 mei 2021 kenbaar maken door een brief en CV te sturen aan:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. de secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur drs. M.J. Fraanje

E-mail: info@raadopenbaarbestuur.nl

Eventuele gesprekken vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag 26 en 28 mei in Den Haag [corona volente].