Dag van de Financiële Verhoudingen verplaatst naar 15 oktober

Door de maatregelen die genomen zijn in verband met het Coronavirus kan de Dag van de Financiële Verhoudingen in april niet doorgaan. De Dag is verplaatst naar 15 oktober 2020! Locatie, tijden en programma blijven hetzelfde. Iedereen die zich had aangemeld, heeft hierover een e-mail ontvangen.

Praktische informatie

Datum: donderdag 15 oktober 2020
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Inlooplunch: vanaf 12:15 uur
Locatie: Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Thema

Het thema van deze derde Dag van de Financiële Verhoudingennis: samen werken, samen betalen? Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s.

Tijdens deze dag wordt kennis gedeeld over lessen en belemmeringen bij het bekostigen van maatschappelijke opgaven. Met name welke belemmeringen er zijn in de (financiële) relaties tussen Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partners voor de succesvolle bekostiging van dergelijke opgaven. Na deze dag heeft u inzicht in de do’s en don’ts voor de bekostiging van netwerksamenwerking: wat werkt wel en wat niet? Onder welke omstandigheden?

Meer informatie over de Dag van de Financiële Verhoudingen 2020

Aanmelden

Aanmelden voor deze inspirerende dag kan nog steeds! Stuur een e-mail naar: info@raadopenbaarbestuur.nl