ROB zoekt 3 nieuwe raadsleden

Per 1 juli 2019 is er plaats voor drie nieuwe leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dit wegens het verstrijken van de formele zittingsduur van drie raadsleden.

De Raad bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van acht raadsleden. De leden van de Raad worden door de regering benoemd voor een periode van vier jaar.
De Raad vergadert elke tweede donderdag van de maand om adviezen in wording te bespreken en vast te stellen. De raadswerkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag waarvoor de leden van de Raad een maandelijkse vergoeding ontvangen.

Profiel

We hebben nu plek voor raadsleden met in ieder geval de volgende competenties en ervaring:

  • Een sociale wetenschapper op het gebied van bijvoorbeeld politicologie, bestuurskunde, sociologie en/of communicatie;
  • Een specialist op het terrein van de financiële verhoudingen. Dat specialisme kan zijn ingegeven vanuit een wetenschappelijke discipline of anders via opgedane bestuurlijke of ambtelijke ervaring, bijvoorbeeld een jurist met financiële kennis en/of ervaring;
  • Een actieve politieke bestuurder met een aantoonbaar sterk analytisch profiel.


Uw interesse voor deze functie kunt u tot en met donderdag 18 april 2019 kenbaar maken.

Meer informatie

De volledige vacaturetekst kunt u lezen op de pagina Vacatures: Raadsleden

Tweet raadslid