Symposium Verduurzamen - en nu het geld nog!

Deze eerste Dag van de financiële verhoudingen op 19 april 2018 gaat over de kosten van verduurzaming voor decentrale overheden. Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen: een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving, en een circulaire economie.

Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor gemeenten, provincies, marktpartijen, maatschappelijke actoren en burgers. Daarom is het thema voor de Dag voor de financiële verhoudingen: Verduurzamen – en nu het geld nog!

Kosten van verduurzaming voor decentrale overheden

Tijdens het symposium komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat betekenen de verduurzamingsopgaven (energietransitie, circulair en klimaatadaptatie) voor decentrale overheden?
  • Hoe kunnen de kosten van de verduurzaming tussen de overheden (Rijk, provincies en gemeenten) worden verdeeld?
  • Wat is de aard van de investeringsopgave die met de verduurzaming is gemoeid?
  • Wat kan de financiële rol van maatschappelijke partijen, burgers en bedrijven zijn in de verduurzamingsopgave?
  • Welke instrumenten kunnen gemeenten hanteren om verduurzaming te stimuleren?

Essaybundel

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft vier wetenschappers gevraagd een essay te schrijven waarin deze vragen tegen het licht worden gehouden. De essays worden op deze dag gepresenteerd:

  • Arjen Schep (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) ) over de (on)mogelijkheden het decentrale belastinggebied te vergroenen
  • Linze Schaap en Martijn Groenleer (Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) over maatschappelijke initiatieven rond verduurzaming
  • Raymond Gradus (Zijlstra Centrum) over de opgaven van de circulaire economie
  • Nico Groenendijk (visiting professor, Johan Skytte Institute of Polittical Studies, Tartu (Estland): een nadere uitwerking van het begrip Green Fiscal Federalism

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u bij Activiteiten:
Dag van de financiële verhoudingen. Verduurzamen - en nu het geld nog!