24 juni Webinar advies over de bestuurlijke organisatie van regionale opgaven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar gemist of terugkijken? Dat kan binnenkort via de website. Bij de vormgeving van de grote toekomstige maatschappelijke opgaven is het kabinet steeds en sterker dan in het verleden, afhankelijk van de gebiedsspecifieke uitwerking met regio’s. De vraag dringt zich op “of het bestuur zich voldoende kan aanpassen aan nieuwe vraagstukken waar het zich voor gesteld ziet.” De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft op 24 juni het advies uitgebracht 'Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's.' Daarover ginghet derde en laatste webinar uit deze reeks.

Of het nu gaat over woningbouw (één miljoen woningen erbij), het klimaatakkoord met een nieuwe Brusselse CO2-norm, of de stikstofaanpak, een gebieddspecifieke uitwerking met regio's is nodig. Daar komt nog bij dat gemeenten zelf ook steeds intensiever regionaal samenwerken op gebieden als jeugd, werk en inkomen en arbeidsmarkt. Veel taken vragen om een aanpak op een hoger regionaal schaalniveau. De regio’s worden daarmee belangrijk en bepalend voor het succes van toekomstig kabinetsbeleid.

Lang is het openbaar bestuur in Nederland in staat gebleken om zich in vorm en organisatie aan te passen aan maatschappelijke opgaven. Maar – de opsomming van net illustreert dit – kan het bestuur dat nog steeds? Reden voor de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om daarover advies te vragen aan de ROB.

Sprekers

In het webinar geeft ROB-raadslid Kees Jan de Vet een toelichting op het advies. De gastsprekers reageren aan de hand van stellingen op het advies:

  • Arno Brok, commissaris van de Koning in provincie Friesland
  • Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Tilburg University
  • Annelies Kroeskamp, ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Caspar van den Berg, hoogleraraar Bestuurskunde aan Rijksuniversiteit Groningen

Het gesprek wordt geleid door gespreksleider Elisabeth van den Hoogen.

Deelnemers aan het webinar kunnen via chat en Mentimeter meedoen in de discussie.