15 april Dag van de Financiële Verhoudingen - Herstel het evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Volg vanaf 14.45 uur het programma online via deze pagina

Tijdens deze vierde Dag van de Financiële Verhoudingen staat het recent uitgebrachte advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen' centraal. Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen? Verschillende sprekers geven op die vraag hun visie vanuit rijksperspectief, wetenschappelijk perspectief en vanuit de gemeentelijke praktijk.

Programma

Programma 4e Dag van de Financiële Verhoudingen (onder voorbehoud)
15.00 - 15.05 Opening door dagvoorzitter Lene Grooten (Bureau &Maes)
15.05 – 15.10 Welkomstwoord door ROB-voorzitter Han Polman
15.10 – 15.20 Toelichting op het advies door ROB-raadsleden Peter Wilms en Peter Verheij 
15.20 – 15.35

Financiële verhoudingen uit wetenschappelijk perspectief

Wat leren de wetenschappelijke inzichten over de werking van de financiële verhoudingen?

Door: Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden

15.35 - 15.50

Financiële-verhoudingen als één overheid

Hoe kan de bekostiging van meerjarige opgaven waarbij meerdere overheidslagen betrokken zijn het beste worden vormgegeven?

Dubbelinterview met Pieter Hilhorst, algemeen directeur IPO en Bernard ter Haar, voorzitter studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

15.50- 16.05

Financiële  verhoudingen vanuit de gemeentelijke praktijk

Welke keuzes kunnen er (nog) lokaal gemaakt worden?

Door: Liesbeth Grijsen, wethouder van gemeente Deventer

16.10 -16.30

Slotakkoord

Wat zijn de drie kernboodschappen voor het komende kabinet?

Vraaggesprek met Han Polman, voorzitter ROB en Chris Kuijpers, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Disbalans

Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.

Opschonen, borgen, innoveren

Een krachtig decentraal bestuur vervult een wezenlijke waarde binnen een democratisch geordend openbaar bestuur. De Raad wil daarom het debat voeren over het opschonen van verhoudingen, het borgen van spelregels en het innoveren van instrumenten.