01 oktober ROB-lezing door Maxim Februari

Activiteitendata
-
ZZiin, Den Haag (Boven Den Haag CS)

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Hoe de inzet van data-technologie het karakter en de werking van het recht verandert

De lezing van Maxim Februari gaat over hoe de inzet van data-technologie het karakter en de werking van het recht verandert. Zo stelt hij dat het rechtssysteem gebaseerd is geweest op tekstinterpretatie; de toepassing van een algemene regel op een bijzonder geval door interpretatie. Het gebruik van statistische analyses en automatische regeltoepassing verandert dit. De nieuwe nadruk op het collectief - het profiel, het groepsbelang - zal gevolgen hebben voor de mensenrechten. Willen we nog iets van de mensenrechtenbenadering bewaren?

©Niek Stam

De lezing wordt gehouden in het kader van een lopend adviestraject van de Raad voor het Openbaar Bestuur: Sturen met data. Met dit advies wil de Raad bijdragen aan de (politieke) discussie over de legitimiteit van gedragssturing met data.
De steeds toenemende digitalisering biedt kansen voor gedragssturing met data, maar er komen ook bepaalde vrijheden en rechten onder druk te staan. Voor de legitimiteit van gedragssturing met data vindt de Raad het noodzakelijk dat maatschappelijke partijen die sturen met data publiekelijk verantwoording afleggen.

U kunt de lezing live of online bijwonen.

Programma

  • 15.30 uur    Ontvangst                                         
  • 16.00 uur    Opening door Han Polman, voorzitter ROB                 
  • 16.10 uur    Lezing door Maxim Februari
  • 16.40 uur    Co-referaat door Martiene Branderhorst, raadslid ROB
  • 16.55 uur    Discussie met aanwezigen
  • 17.30 uur    Afsluiting & netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u de lezing live of online wilt bijwonen.

Richtlijnen voor bijeenkomsten

De Raad voor het Openbaar Bestuur houdt zich aan de (dan) geldende regels en richtlijnen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.