15 oktober Samenwerken, samen betalen? Dag van de Financiële Verhoudingen 2020

Activiteitendata
-
Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Samenwerken, samen betalen? Op donderdag 15 oktober is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Dit jaar is het thema de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s.
Het wordt een heel interessante en leuke dag: de Bredase wethouder Boaz Adank verzorgt samen met Annelies Kroeskamp van BZK de inleiding, Ruben Maes is de dagvoorzitter en De Speld sluit de dag af. Kom ook!

Programma

12:15 uur: Inlooplunch

13:00 uur: Opening door Han Polman, voorzitter ROB
13:10 uur:

  • Welkom door Boaz Adank, wethouder van Breda, en pitch over de regiodeal Midden-West Brabant
  • Pitch Annelies Kroeskamp, ministerie van BZK
  • Tweegesprek met Boaz Adank en Annelies Kroeskamp onder leiding van Ruben Maes

13:30 uur: Sadik Harchaoui, Chef de mission van Society Impact, Platform voor sociale innovatie,  reflecteert op essays | deel 1: sociale vraagstukken. Gevolgd door interactie met aanwezigen.

14:15 uur: PAUZE

14:30 uur: Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht, reflecteert op essays | deel 2: regionale ruimtelijke opgaven, gevolgd door interactie met aanwezigen.

15:15 uur: Teus Baars, directeur energiecoöperatie Zeeuwind, reflecteert op essays | deel 3: maatschappelijk initiatief, gevolgd door interactie.

16:00 uur: Han Polman

16:05 uur: Afsluiting door De Speld!

16:30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Meer informatie vindt u op Dag van de Financiële Verhoudingen 2020

Essaybundel

Over de bekostiging van maatschappelijke netwerken hebben diverse wetenschappers en praktijkdeskundigen een essay geschreven. Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen wordt door verschillende sprekers gereflecteerd op de essays, en is er na elke reflectie volop mogelijkheid voor interactie, vragen en discussie, onder leiding van Ruben Maes.
Essaybundel Samenwerken, samen betalen?

Richtlijnen voor bijeenkomsten

Wij volgen de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat het doorgaan van de bijeenkomst afhankelijk is van de dan geldende richtlijnen. Wij zullen uiteraard ruim op tijd aan alle deelnemers hierover communiceren.