15 oktober Samen werken, samen betalen? Dag van de Financiële Verhoudingen 2020

Activiteitendata
-
Theater De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda

Door de maatregelen die getroffen zijn in verband met het Coronavirus, is deze dag verplaatst naar donderdag 15 oktober! Wie zich al aangemeld had, hoeft geen extra actie te ondernemen. U blijft automatisch op de lijst van deelnemers staan.

Samen werken, samen betalen? Op donderdag 15 oktober is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen. Deze keer is het thema de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s. Het wordt een heel interessante en leuke dag: de Bredase wethouder Boaz Adank verzorgt samen met Annelies Kroeskamp van BZK de inleiding, Ruben Maes is de dagvoorzitter en De Speld sluit de dag af. Kom ook!

Essaybundel

Over de bekostiging van maatschappelijke netwerken hebben diverse wetenschappers en praktijkdeskundigen een essay geschreven. Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen wordt door verschillende sprekers gereflecteerd op de essays, en is er na elke reflectie volop mogelijkheid voor interactie, vragen en discussie, onder leiding van Ruben Maes. Als deelnemer krijgt u de essaybundel ruim een week van tevoren digitaal toegestuurd. Zo heeft u de mogelijkheid om u goed voor te bereiden en gericht vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Meer informatie

Kijk voor het complete programma, de sprekers en meer informatie over de essaybundel op Dag van de Financiële Verhoudingen 2020

Wij volgen de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat het doorgaan van de bijeenkomst afhankelijk is van de dan geldende richtlijnen. Tegelijkertijd spreekt het vanzelf dat wij ruim op tijd aan alle deelnemers zullen communiceren over doorgang of uitstel. Wij wensen u alle goeds en gezondheid toe.