13 februari Adviespresentatie: Decentrale taak is politieke zaak

Activiteitendata
-
Atrium van de VNG, Nassaulaan 12, Den Haag

Op donderdag 13 februari presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’. Het advies gaat over de invloed van de decentralisaties in het sociaal domein op het functioneren van de lokale democratie. De presentatie vindt plaats in de Atriumlezing van de VNG. U bent van harte uitgenodigd om de Atriumlezing bij te wonen, uw ervaringen te delen en kennis en inspiratie op te doen!

 

Programma

  • 16.00 - 16.05 uur: Welkomstwoord Jantine Kriens, algemeen directeur VNG
  • 16.05 - 16.20 uur: Atriumlezing door Albertine van Vliet-Kuiper, raadslid ROB, over de lokale democratie na de drie decentralisaties in het sociaal domein
  • 16.20 - 16.35 uur: Overhandiging advies aan dhr. Bahreddine Belhaj, voorzitter van Vereniging voor Raadsleden
  • 16.35 - 16.45 uur: Co-referaat van dhr. prof. dr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden (Thorbecke leerstoel)
  • 16.45 - 17.15 uur: Paneldiscussie (interactief met de zaal) onder begeleiding van een moderator
  • 17.15 uur: Afsluiting met aansluitend netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de Atriumlezing.

Meer informatie

Dit advies is tot stand gekomen op verzoek van de Vaste Kamercommissie BZK van de Eerste Kamer en op aanvraag van de voormalige minister van BZK, Ronald Plasterk.

De ROB heeft eerder in een briefadvies (2017) aan de aanvragers zijn eerste waarnemingen meegegeven. Nu, ruim vijf jaar na de decentralisaties, zoomt de Raad iets specifieker in op hoe gemeenteraden vormgeven aan het democratisch proces van plan- en besluitvorming rond beleid in het sociaal domein en hoe zij de sturingsruimte in dat proces ervaren. Aan de hand van de bevindingen, signaleert de Raad een aantal verbeterpunten in het functioneren van de lokale democratie rond het sociaal domein en adviseert hij alle betrokkenen hoe zij kunnen bijdragen aan de versterking van de sturende rol van gemeenteraden.