Aankomende publicaties & activiteiten

Aankomende publicaties & activiteitenAdviesrapporten, briefadviezen, andere publicaties, presentaties en bijeenkomsten

Thema's 2018-2020

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een meerjarenprogramma opgesteld. De  komende 2 jaar zijn de thema's democratische rechtsstaat, veranderend samenspel en financiële verhoudingen leidend voor het uitbrengen van publicaties.

>Lees meer over het meerjarenprogramma

Vragen

Heeft u vragen over publicaties die in voorbereiding zijn? Neemt u dan contact op met Wenny Geenevasen, communicatieadviseur en persvoorlichter, via Wenny.Geenevasen@raadopenbaarbestuur.nl.