Aankomende publicaties & activiteiten

Aankomende publicaties & activiteiten

Adviesrapporten, briefadviezen, andere publicaties, presentaties en bijeenkomsten

Thema's 2020-2021

In het Werkprogramma 2020-2021 staat welke thema's leidend zijn het komende parlementaire jaar.

Een van de centrale thema's in het programma is de toekomst van het decentraal bestuur. Het speelveld van decentrale overheden is sterk aan verandering onderhevig. Ook is er aandacht voor de thema's financiële verhoudingen en het openbaar bestuur voorbij corona. In het programma is ruimte gelaten om in te kunnen gaan op actuele politieke vragen.

> Werkprogramma 2020-2021

Vragen

Heeft u vragen over publicaties die in voorbereiding zijn? Neemt u dan contact op met Wenny Geenevasen, communicatieadviseur en persvoorlichter, via Wenny.Geenevasen@raadopenbaarbestuur.nl.