Aankomende publicaties & activiteiten

Aankomende publicaties & activiteiten

Adviesrapporten, briefadviezen, andere publicaties, presentaties en bijeenkomsten

Thema's 2021-2023

In het Werkprogramma 2021-2023 zijn twee thema's leidend het komende parlementaire jaar: het gezag van de overheid en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen.

> Werkprogramma 2021-2023

Vragen

Heeft u vragen over publicaties die in voorbereiding zijn? Neemt u dan contact op met Stasja Cornelissen, communicatieadviseur en persvoorlichter, via communicatie@raadopenbaarbestuur.nl.